BEŽIGRAD, CENTER, ČRNUČE, DRAVLJE, GOLOVEC, JARŠE, MOSTE, POLJE, POSAVJE, ROŽNIK, RUDNIK, ŠENTVID, ŠIŠKA, ŠMARNA GORA, SOSTRO, TRNOVO, VIČ

Če imate do 525 evrov pokojnine, boste dobili toliko letnega dodatka

Upokojence zanima, kako bo letos z njihovim letnim dodatkom oz. regresom. Zato smo za njih izbrskali nekaj pomembnih podatkov.

Letošnje dodatke do zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje večini uživalcev pokojnin izplačal skupaj z junijskimi pokojninami, in sicer 30. junija.

Letni dodatek 2021 bo izplačan v naslednjih zneskih: 

višina pokojnineznesek letnega dodatka
do 525 evrov445 evrov
od 525,01 evra do 630 evrov305 evrov
od 630,01 evra do 745 evrov245 evrov
od 745,01 evra do 900 evrov195 evrov
od 900 evrov135 evrov

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja znesek letnega dodatka
do 745 evrov245 evrov
od 745,01 evra do 900 evrov195 evrov
od 900 evrov135 evrov

https://cekin.si/

About the author

Relative Posts