LJUBLJANA, Novosti

Nova vozila za ljubljanske gasilce

Gasilski brigadi Ljubljana smo 21. julija 2021 v uporabo predali nova gasilska vozila, s katerimi bodo lahko še učinkoviteje opravljali javno gasilsko službo v našem mestu.

Na Gasilski brigadi so prevzeli dve gasilski vozili za gašenje in reševanje, terensko vozilo, kombinirano vozilo in vozilo za prevoz moštva. Vsa vozila so sodobna in premišljeno opremljena za zagotavljanje učinkovitega vsakodnevnega posredovanja njihovih ekip.

župan med ogledom novih gasilskih vozil


Nova gasilska vozila si je ogledal tudi župan Zoran Janković

Nove pridobitve tudi za prostovoljne enote

Ob tej priložnosti so nekatera rabljena vozila Gasilske brigade Ljubljana predali v uporabo ljubljanskim prostovoljnim enotam.

gasilska vozila za prostovoljna gasilska društva


PGD Prežganje je prevzelo vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju, PGD Podutik-Glince terensko vozilo, Gasilska zveza Ljubljana pa kombinirano poveljniško vozilo.

terensko gasilsko vozilo


Enota za logistiko je prevzela vozilo za terensko oskrbo enot zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana.

Zagotavljanje varnosti

Z novimi vozili ter gospodarnimi ter racionalnimi prerazporeditvami rabljenih gasilskih vozil smo pripomogli k še učinkovitejšemu opravljanju Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, saj se zavedamo pomena vrhunsko opremljenih enot za učinkovito posredovanje v najbolj kritičnih razmerah in ob naravnih nesrečah.

http://www.ljubljana.si

About the author

Relative Posts