MAGAZIN

TERMALNI IZVIR STRAŽA V SPODNJIH PIRNIČAH

Topli izvir Straža je razmeroma močan hipotermalni izvir sredi polj pod Spodnjimi Pirničami. Temperatura vode se giblje med 17 in 23 °C, pretok vode pa med 6 in 8 l/min. Temperaturna razlika med toplo vodo in mrzlim zrakom je najbolj opazna pozimi, ko se iz vode dvigajo meglice.

Straža je edini še ohranjen tovrstni izvir v Ljubljanski kotlini in je kot krajinska posebnost z značilnim sredozemskim rastjem (v 20. letih prejšnjega stoletja so tu, daleč od drugih znanih rastišč v Primorju, našli redko sredozemsko praprot venerini lasci) zaščitena kot naravni spomenik.

Krajani Pirnič si prizadevajo, da bi v zaščiteno območje vključili tudi bližnje biotsko raznoliko mokrišče in opuščeni kamnolom. Izvir so od nekdaj, predvsem pozimi, uporabljale perice iz okoliških vasi.

 

https://www.medvode.si/

About the author

Relative Posts