MOSTE

ŠERFUD JE HUD – Projekt razdeljevanja hrane

Družin, ki se čedalje teže preživljajo, je tudi v Sloveniji vse več. Zato smo se v društvu odločili organizirati pomoč materialno ogroženim družinam in posameznikom v obliki prehranskih paketov.

V okviru projekta “ŠERFUD JE HUD” želimo najranljivejše družine in posameznike dodatno suportirati in destigmatizirati. Kljub svetovni depresiji imamo srečo, da živimo v relativno ugodnem družbenem okolju, ki ima zaloge presežne hrane in se ti presežki namenijo za humanitarne namene.

Projekt je dobil široko podporo različnih podjetij in je postal stalnica. Vsak teden tržne presežke in hrano pred iztekom roka prerazporedimo v dobrodelne namene in s tem zmanjšamo stroške gospodinjstva najrevnejših družin.

http://www.drustvospm.si/

About the author

Relative Posts