MOSTE

Mreža za boj proti revščini

Včeraj je bil Centru kulture Španski borci uvodni sestanek delovne skupine Mreže za boj proti revščini (EAPN Slovenija) za promocijo in uveljavljanje univerzalnih temeljnih storitev (UTS).

Udeleženci sestanka, predstavnice in predstavniki organizacij OPRO, PO-MOČ, ZDUS, RKS – OZ Ljubljana, ZDUS in SUTŽO  so se strinjali, da so lahko univerzalne temeljne storitve (UTS) pomembna družbena inovacija za zmanjševanje in odpravljanje revščine sredi blagostanja, poleg tega pa prinašajo še mnoge druge multiplikativne učinke, kot so denimo sodelovanje uporabnikov pri odločanju o teh storitvah, aktivacija državljanov, demokratizacija odločanja, večja socialna in politična enakost in ne nazadnje tudi varovanje okolja.

Gre skratka za to, da so storitev (zdravstvo, šolstvo, skrbstvo, nastanitev, transport, informacije) deležni vsi, ki jih potrebujejo, tudi tisti, ki jih ne morejo plačati. Uveljavljanje UTS omejuje sedanje trende razgradnje javnih storitev in jim dodaja nove. Med poudarki razprave so bili med drugim tudi ugotavljanje, da moramo iz UTS graditi kritični potencial in zahtevati novo družbeno pogodbo, ki bo zmanjšala neenakosti, da je generacijski konflikt vsiljen, da je moč EAPN mreže po eni strani izhajanje iz izkušenj na individualni ravni, po drugi pa te probleme s konceptom UTS naslavlja dolgoročno in strateško.

Fotografija: Otto Gerdina (OPRO)

Oglas

https://opro.si/

 

 

About the author

Relative Posts