LJUBLJANA, Novosti

Urejamo za vas: odstranili bomo obolela drevesa

Zaradi zagotavljanja varnosti smo začeli z odstranjevanjem nekaterih obolelih dreves v središču mesta. Vsa odstranjena drevesa bomo jeseni nadomestili z novimi.

Odstranili bomo dve suhi češnji na brežini ob Bregu, lipo na Petkovškovem nabrežju, kostanj na Ambroževem trgu ter javor na Grudnovem nabrežju.

foto

Češnji sta se posušili nenadno, zato predvidevamo, da je šlo za namerno uničenje (zastrupitev).

foto

Pri pregledu lipe pa so arboristi ugotovili upadajoče stanje vitalnosti, prisotne trosnjake v krošnji in odmiranje krošnje.

foto

Oglas

Kostanj na Ambroževem trgu je votel, ima hudo poškodbo debla, pregled z rezistografom pa je pokazal obsežen delež razkrojenih tkiv.
Odstraniti moramo tudi javor na Grudnovem nabrežju, ki ima posušene približno 80% krošnje, trosnjake po celotnem obodu koreničnika ter obsežen del razkrojenih tkiv na zahodni strani debla, zato je njegova stabilnost oslabljena.

Vsa odstranjena drevesa bomo nadomestili z novimi.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Med drugim tako letos sadimo drevesa na prenovljeni Trubarjevi ulici, Ulici talcev, na Letališki cesti in na novem parkirišču ob Tomačevski cesti. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

http://www.ljubljana.si

About the author

Relative Posts