LJUBLJANA, Novosti

MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN UKREPI V ČASU KARANTENE

V Mestni občini Ljubljana se pravočasno, odgovorno in celostno odzivamo na epidemijo, s katero se soočamo

 

Naši odzivi na epidemijo …

11. marca 2020 smo ustanovili krizni štab MOL, ki se pod vodstvom župana Zorana Jankovića dnevno sestaja in skrbi za sprejem kriznih ukrepov na ravni mesta in njihovo izvedbo ter za normalno delovanje vseh nujnih mestnih storitev.
Istega dne se je župan na izrednem srečanju sestal z vsemi vodstvenimi sodelavci Mestne občine Ljubljana – direktorji javnih podjetij, gospodarskih družb in javnih zavodov ter načelniki oddelkov mestne uprave – nato pa tudi z aktivoma ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol in vrtcev. Dogovorili smo se o spremembi načina dela tako, da bi kar najbolj zaščitili zdravje sodelavk in sodelavcev, ob tem pa še zmeraj zagotavljali kakovostne mestne storitve za vse Ljubljančanke in Ljubljančane.
Glavna sporočila so bila:
• ostajamo najboljši servis za vse meščanke in meščane;
• poskrbimo za samozaščito, ne širimo strahu in ne ustvarjamo panike;
• upoštevamo navodila NIJZ in Vlade Republike Slovenije;
• skrbimo za vse sodelavke in sodelavce brez odpuščanj.
13. marca 2020 smo se odločili do konca marca vsem sodelavkam in sodelavcem omogočiti delo od doma z nadomestilom v višini polne plače. Na delovnih mestih ostajajo le tisti, katerih prisotnost je nujna za nemoteno delovanje mesta, ter vsi člani kriznega štaba.
Od 12. marca smo postopoma začeli omejevati nekatere mestne storitve – zaprli smo vzpenjačo in nato Ljubljanski grad, enote mestne knjižnice in druge kulturne ustanove ter vse športne objekte javnega zavoda Šport Ljubljana.
15. marca je župan vse prebivalke in prebivalce pozval k samoodgovornemu ravnanju in upoštevanju navodil: »Bodimo odgovorni, solidarni, pogumni in ne širimo strahu.«
Skladno z vladno uredbo se je nato 16. marca 2020 tudi v Mestni občini Ljubljana javno življenje, razen izjem, v celoti ustavilo. Ob tem smo dodatno ukrepali:
• Najemnike gostinskih vrtov in prostorov v lasti MOL, ki so bili zaradi vladne uredbe primorani te prostore zapreti, smo oprostili plačila najemnine za obdobje od 15. marca do 30. aprila.
• Da bi kljub ukinitvi javnega prometa olajšali prihod v službo vsem tistim, katerih delo je pomembno za obvladovanje epidemije, smo že 15. marca ukinili plačljivost parkirišč (parkomati, zapornice) v lasti MOL, razen v garažnih hišah.
• S prilagojenim delovnim časom smo ohranili odprte živilske dele ljubljanskih tržnic, saj spodbujamo lokalno pridelavo hrane in krepimo samooskrbo. Prodajalci so kljub temu oproščeni plačila najemnine za mesec marec in april. Od 24. marca so poleg živil kupcem ponovno na voljo tudi sadike.
• Za varnost in zaščito mesta in prebivalcev smo v mestnem redarstvu uvedli nočno službo.
Ob zaprtju vrtcev in osnovnih šol (16. marca) je bilo ukinjeno tudi kakršnokoli organizirano varstvo otrok, zato smo se takoj odzvali na stisko staršev, ki delo opravljajo v organizacijah, nujnih za delovanje družbe in države v izrednih razmerah:
• Na poziv za prostovoljno delo – individualno nujno varstvo otroka na domu – se je odzvalo kar 132 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev in učiteljic oz. učiteljev iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Ravnatelji in ravnateljice so jih nato povezale s starši, ki potrebujejo varstvo. Dnevno na domu čuvajo med 7 in 38 otrok.
• Za otroke iz socialno šibkih družin, ki so z zaprtjem šol ostali brez edinega toplega obroka, in za najbolj ogrožene starostnike, ki naj ne bi zapuščali svojih stanovanj, smo organizirali dostavo hrane na dom. Hrano vsak dan, tudi ob koncu tedna, dostavljajo prostovoljci – vozniki Ljubljanskega potniškega prometa. Na poziv za prostovoljno delo se jih je odzvalo kar 200! Prvi dan smo razdelili 50 kosil, sedaj pa dnevno dostavljamo že 568 brezplačnih kosil.

Sodelavci LPP so se pridružili izvajanju nujnih izrednih prevozov, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije. Prevoz je namenjen tistim, ki nujno potrebujejo dostop do življenjsko pomembnih storitev ali opravkov, ki jih ni moč preložiti.
V sodelovanju s pristojnim ministrstvom pomagamo, da tudi učenci iz socialno šibkih družin dobijo dostop do interneta in računalnik ter se tako lahko vključijo v proces učenja na daljavo.

V skrbi za starejše, ki v teh dneh še posebej potrebujejo našo pozornost, so se v mrežo prostovoljstva povezali sodelavci in prostovoljci Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in ljubljanskih kulturnih javnih zavodov – Mestnega gledališča ljubljanskega, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Slovenskega mladinskega gledališča, Pionirskega doma, Mednarodnega grafičnega in likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Kina Šiška, Mestne knjižnice Ljubljana, Mladih zmajev in Kinodvora. Če bi želeli, da vas pokličejo po telefonu, lahko svoj kontakt sporočite na št. 01/24 20 605 od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Prostovoljke in prostovoljci – med njimi so tudi mnogi znani ljubljanski gledališčniki – se bodo z vami pogovarjali o svojem ustvarjalnem okolju, o delovanju mestnih kulturnih zavodov, pa tudi o čisto vsakdanjih rečeh, da bi skupaj uspešno pregnali osamljenost v času epidemije.
16. marca smo izvajalce del na gradbiščih pozvali, naj odgovorno ocenijo, ali bodo začeta gradbena dela nadaljevali, ob čemer morajo poskrbeti za zaščito svojih sodelavcev in naloge izvajati skladno s priporočili medicinske stroke, brez povečanega tveganja za delavce.
Vse od začetka epidemije zagotavljamo zaščitna sredstva za v epidemiji najbolj izpostavljena delovna mesta v MOL. V mesecu marcu smo razdelili več kot 8.200 zaščitnih mask, 11.000 zaščitnih rokavic in ostalo zaščitno opremo (kombinezone, očala, razkužila ipd.).

Sodelavke in sodelavci javnih podjetij Energetika Ljubljana, VOKA SNAGA, Ljubljanska parkirišča in tržnice ter ŽALE dnevno skrbijo za izvajanje nujnih mestnih storitev, ki tudi v tem zahtevnem obdobju ostajajo na najvišji kakovostni ravni v dobro vseh uporabnic in uporabnikov
Da bi priskočili na pomoč tistim, ki so v tem zahtevnem obdobju ključni za zaščito zdravja in reševanje življenj, smo ( JZ Ljubljanski grad) 17. marca Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana v brezplačno uporabo ponudili in nato predali prostore v Hostlu Celica. Tako jim ni treba potovati domov in nazaj, obenem pa z možnostjo ločenega bivanja zmanjšajo tveganje za okužbo svojih družinskih članov.
18. marca smo zaprli igrišča ob osnovnih šolah, vsa zunanja športna igrišča, otoke športa, zunanje fitnes naprave in otroška igrišča v upravljanju JZ Šport Ljubljana.

Oglas
Mestni redarji skupaj z našimi inšpektorji dnevno izvajajo nadzore in opozarjajo predvsem na območjih lekarn, osnovnih šol, vrtcev, trgovin, bencinskih servisov, igrišč, objektov, parkov, javnih rekreacijskih in drugih javnih površin. Pri tem nadomeščajo tudi poškodovane varnostne trakove ter skrbijo za to, da se sproti odpravljajo morebitne poškodbe na ograjah ter ostali infrastrukturi, ki preprečujejo dostop do teh lokacij. Mestnim redarjem in inšpektorjem odslej pri nadzoru in opozarjanju pomagajo tudi prostovoljci ljubljanskih gasilskih društev ter člani Gorske reševalne zveze – Društva Ljubljana in Civilne zaščite MOL.
23. marca smo bili seznanjeni, da je v Ljubljani obstala skupina 250 srbskih državljanov, ki jim pri vračanju iz različnih evropskih držav ni uspelo vstopiti v svojo domovino. Še isti dan smo jim zagotovili hrano in čaj, nato pa jim naslednji dan v sodelovanju z Vlado RS, ki je poskrbela za zdravstveno varstvo, zagotovili prostor za bivanje v Športni dvorani Ježica, kamor smo namestili zložljiva ležišča ter omogočili uporabo sanitarij. Nekateri ljubljanski gostinci so priskrbeli obroke hrane. Potniki so dan kasneje v dveh organiziranih konvojih uspešno odpotovali domov. V imenu mesta so svoje delo odlično opravili sodelujoči sodelavci civilne zaščite, mestni redarji in sodelavci JZ Šport Ljubljana. Vodstvo slednjega je 27. marca Vladi RS za morebitne potrebe za karanteno državljank in državljanov, ki se v domovino vračajo iz tujine, v brezplačno uporabo ponudil Šport hotel v Gimnastičnem centru Ljubljana. Na razpolago je 15 sob s skupno 38 ležišči.

Po tem, ko smo marca hostel Celica predali v uporabo Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana za namestitev osebja, ki na delo prihaja iz drugih krajev, je Javni zavod Šport Ljubljana Vladi RS brezplačno ponudil Šport hotel v Gimnastičnem centru Ljubljana za karanteno državljank in državljanov, ki se vračajo iz tujine domov. V hotelu je na razpolago 15 sob in skupno 38 ležišč.
22. marca je Zagreb prizadel močan potres. Še isti dan smo tja poslali pomoč Mestne občine Ljubljana – 32 štabnih šotorov za zaščito prebivalcev in takojšnje reševanje posledic potresa. Iz proračunske rezerve smo mestu Zagreb namenili tudi 100.000 evrov finančne pomoči.
Da bi uspešno zajezili širjenje koronavirusa, smo zaprli javna stranišča in pitnike, saj jih uporablja večje število ljudi, kar lahko pomeni potencialno grožnjo javnemu zdravju. Ker se zavedamo, da jih uporabljajo tudi brezdomci, smo 23. marca Kraljem ulice v upravljanje ponudili javne sanitarije pod Zmajskim mostom. Odločili so se, da jih ne bodo potrebovali, ker bodo sanitarije s tušem in pralnico uporabljali na Društvu prostovoljcev Vincencijeve dobrote. V MOL pa smo društvu zagotovili vso potrebno zaščitno opremo, razkužila in druga čistila ter milo in toaletni papir. Za nastanitev brezdomcev pa smo 27. marca društvu Kralji ulice v brezplačno uporabo oddali prostore v velikosti 345 m2 na Rimski ulici 3. Tja smo namestili 20 zložljivih postelj z odejami in rjuhami, zagotovili brezplačno vodo, elektriko in ogrevanje. Društvo pa je dolžno poskrbeti za red, razkuževanje in čistočo.
Zahvaljujemo se vodstvu Slovenskih železnic za pozitiven odziv na našo pobudo, da sodelavkam in sodelavcem Zdravstvenega doma Ljubljana od 24. marca omogočijo brezplačno uporabo 100 parkirnih mest v neposredni bližini. Poleg rednega dela, sodelavci in sodelavke Zdravstvenega doma Ljubljana dnevno izvajajo jemanje brisov za testiranje na koronavirus, že dva tedna tudi po metodi drive-in, kar pomeni, da oseba, medtem ko ji vzamejo bris, sedi v svojem vozilu. Sodelavec Zdravstvenega doma Ljubljana dr. Rajko Vajd sodeluje v ekipi prof. dr. Janeza Tomažiča iz Infektološke klinike UKC Ljubljana, kjer pripravljajo strokovne predloge za premagovanje koronavirusa.
Pred koronavirusom želimo čim bolj obvarovati najranljivejše skupine, med njimi tudi varovance v domovih za starejše občane, ki so med najbolj ogroženimi. Čeprav so ti zavodi v domeni države in ne mesta, jim nudimo vso potrebno pomoč. Tako smo 29. marca ravnatelje vrtcev in osnovnih šol pozvali, da po potrebi aktivirajo kuharje za pomoč v kuhinjah domov za starejše občane, 1. aprila pa nosilce koncesij s področja zdravstva v Ljubljani, da s sodelavci po svojih močeh in zmožnostih pomagajo ekipam v domovih za starejše, ki se spopadajo s pomanjkanjem osebja.
V javnem zavodu Mladi zmaji tudi v času epidemije skrbijo za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Ker so njihovi mladinski centri zaprti, so 2. aprila odprli digitalni mladinski center DigiMC, v katerem mladi izbirajo vsebine glede na njihove interese ter sodelujejo v pogovorih in drugih aktivnostih. Ob petkih popoldne pripravljajo tudi petkov »Talk šou«, v katerem gostijo zanimive goste.

Povpraševanje po gradivu iz ljubljanskih knjižnic je v času, ko so te zaprte, zelo veliko, zato v Mestni knjižnici Ljubljana članom od 8. aprila omogočajo možnost naročila izposoje študijskega gradiva, ki ga nato pošljejo na dom po pošti.
Na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana poleg ostalih aktivnosti starejšim in njihovim svojcem od 14. aprila nudijo tudi brezplačno delovno-terapevtsko svetovanje po telefonu, s katerim želijo omogočiti čim večjo samostojnost starejših v domačem okolju. Delovni terapevti Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana starejše in njihove svojce po telefonu med drugim vodijo skozi gibalne in dihalne aktivnosti ter jim svetujejo, kako ohranjati spretnosti pri vsakodnevnih dejavnostih. Svetujejo jim tudi, na kakšen način se najlažje obrniti v postelji, kako se posesti, vstati ali izvesti presedanje na invalidski voziček, jim priporočajo, kako si urediti življenjsko okolje tako, da bi preprečili padce, ter jih vodijo skozi smiselno uporabo medicinsko tehničnih pripomočkov. Delovni terapevti Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana brezplačno svetovanje po telefonu nudijo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na telefonski številki 051 649 082.
15. aprila je zbirni center Barje ponovno odprl svoja vrata. Odpadke iz gospodinjstev bodo sprejemali ob delovnikih in sobotah med 14. in 20. uro.
Epidemija vpliva tudi na izvajanje pogrebne dejavnosti: Trenutno na pogrebnih slovesnostih lahko sodelujejo le izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani oziroma člani skupnega gospodinjstva. Pri tem pa je pomembno, da v skladu z odlokom upoštevajo ohranjanje varne razdalje do drugih oseb oziroma drugih skupin. Vse svojce pokojnih prosimo, da za naročilo pogreba najprej pokličejo na 01 420 17 33 in se dogovorijo za uro prihoda v naše poslovne prostore. Za vse svojce, prijatelje in znance, ki se zaradi prepovedi gibanja pogreba ne morete udeležiti in v vežico prinesti sveč in cvetja, smo pripravili nadomestno storitev: beli plamen, darilni bon z žalno vizitko. Tako lahko sočutno izrečete sožalje ožjim svojcem, ki bodo lahko darilni bon koristili še leto po pogrebu: za nakup spomenika, ureditev napisa na njem, naročilo vrtnarskih storitev ali pa za nakup cvetja in sveč. En evro od vsakega prodanega paketa je doniran v dobrodelne namene za paliativno oskrbo. Beli plamen lahko kupite v Plečnikovi cvetličarni, ki je od 4. 4. spet odprta, ali pa preko spletne trgovine: W: www.plecnikova-cvetlicarna.si.

Župan Zoran Janković se zahvaljuje vsem sodelavkam in sodelavcem, ki svoje delo opravljajo bodisi na delovnih mestih bodisi od doma.

http://www.ljubljana.si

About the author

Relative Posts