Dogodki, LJUBLJANA

Evropski teden mobilnosti 16. do 22. septembera

ETM 2019: Gremo peš!

V Mestni občini Ljubljana (MOL) že 18. leto zapored sodelujemo v največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti Evropskem tednu mobilnosti (ETM). Tako se bomo tudi letos z različnimi dogodki po dnevih, s tedenskimi dejavnostmi in z več trajnimi ukrepi v tednu od 16. do 22. septembra 2019 posvetili predvsem promociji hoje – saj se letošnji slogan glasi »Gremo peš!« –, pa tudi nadaljnjemu izboljševanju razmer za kolesarjenje in javni prevoz ter drugim trajnostno naravnanim oblikam mobilnosti.

Pri tem se oddelkom in službam Mestne uprave ter javnim podjetjem in zavodom MOL pridružujejo še številne druge organizacije, predvsem pa se aktivno vključujejo ljubljanski vrtci in osnovne šole. Skupaj bomo pripravili veliko dejavnosti s poudarkom na hoji, ki je najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč način mobilnosti. Na to prevečkrat pozabljamo in tudi za kratke razdalje po nepotrebnem uporabljamo avtomobil. Z upoštevanjem slogana »Gremo peš!« želimo to spremeniti in opozoriti, da je velika težava sodobne družbe pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov.

V sklopu Dneva brez avtomobila, ki je nepogrešljiv del vsakega ETM, bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Zapora bo že od sobote, 21. septembra, od 6. ure do nedelje, 22. septembra, do 17. ure. V soboto bo na zaprtem delu Slovenske ceste potekal pester program. V nedeljo, 22. septembra, bo od 8. do 17. ure zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na grad). Tisto nedeljo bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL ter obiskovalcem predstav Kinodvora.

Z vključevanjem v teden mobilnosti boste tudi sami prispevali k širjenju sporočila, da lahko s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega prevoza skupaj naredimo veliko za še bolj »zeleno« prihodnost in še višjo kakovost življenja v Ljubljani in širše.

V ETM 2019 načrtujemo 13 trajnih ukrepov, 17 tedenskih aktivnosti in 48 dogodkov ter dejavnosti po dnevih.

http://www.ljubljana.si

About the author

Relative Posts